Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, katsotaan teko tuottamukselliseksi turvallisuussalaisuuden… Lue lisää »

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Turvallisuussalaisuuden paljastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle, taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon sellaisesta asiasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa… Lue lisää »