Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen. Rikokseen syyllistyminen… Lue lisää »

Lievä veropetos

Mikäli veropetos, huomioon ottaen tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi veropetokseksi. Lievästä veropetoksesta tuomitaan sakkoa. Lievästä veropetoksesta voidaan jättää ilmoitus… Lue lisää »

Törkeä veropetos

Mikäli veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi veropetokseksi. Törkeästä veropetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja… Lue lisää »

Veropetos

Henkilö joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta; tai, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan; tai, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden,… Lue lisää »