Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää sellaista omaisuutta, johon liittyen omaisuutta maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka henkilö tietää, että omaisuus on tällä tavalla lain vastaisesti maahan tuotu. Laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

Laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä ei tuomita henkilöä, joka on osallinen tavaraa maahan tuotaessa tehtyyn rikokseen, eikä rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaa henkilöä, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.