Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen.

Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö tietää, että kyseessä oleva omaisuus on tuotu maahan edellä mainitulla tavalla lain vastaisesti.

Laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä ei tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, joka on tehty tavaraa maahan tuotaessa. Tällainen henkilö tuomitaan kyseisestä rikoksesta.

Laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen ei myöskään syyllisty rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuva henkilö, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.

Laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.


Lue lisää salakuljetuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.