Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttöön syyllistyy virkamies, joka rikkoo virkavelvollisuuttaan tai käyttää väärin asemaansa hyötyäkseen tästä toiminnasta, tai aiheuttaakseen sillä toiselle haittaa tai vahinkoa. Törkeässä virka-aseman väärinkäytössä on vastaavaan tekoon liittyy asianhaaroja, jotka… Lue lisää »

Virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko: rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen… Lue lisää »