Virka-aseman väärinkäyttöön syyllistyy virkamies, joka rikkoo virkavelvollisuuttaan tai käyttää väärin asemaansa hyötyäkseen tästä toiminnasta, tai aiheuttaakseen sillä toiselle haittaa tai vahinkoa. Törkeässä virka-aseman väärinkäytössä on vastaavaan tekoon liittyy asianhaaroja, jotka tekevät teosta törkeän.

Törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä on kyse, mikäli rikos täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

  • teolla tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä,
  • teolla pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa, tai
  • rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.

Huomattavan suurella hyödyllä voidaan tarkoittaa huomattavaa arvoa, tai sellaista hyötyä jota ei muulla keinolla olisi saatu. Haitan tai vahingon tuntuvuutta arvioidessa voidaan ottaa huomioon uhrin olot. Suunnitelmallisuudella voidaan viitata esimerkiksi laajoihin valmisteluihin tai rikoksen toistuvuuteen.

Lisäksi rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Kun kyseessä on törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, kyseinen virkamies tuomitaan ain viralta pantavaksi. Sen sijaan virka-aseman väärinkäytöstä tuomittu virkamies tuomitaan teon johdosta viralta pantavaksi silloin, kun kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.


Lue lisää virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.