Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Mikäli virka-aseman väärinkäyttämisessä tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä, taikka, pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa, taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi, ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi virka-aseman väärinkäyttämiseksi. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tämän lisäksi kyseinen virkamies tuomitaan viralta pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.