Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkavelvollisuuden rikkominen on yleissäännös, jota sovelletaan kaikkeen virkatoimintaan. Säännös on kuitenkin toissijainen, eikä sitä sovelleta, jos teko täyttää esimerkiksi lahjusrikoksen, virkasalaisuuden paljastamisen, virka-aseman väärinkäytön tai kidutuksen tunnusmerkistön. Virkavelvollisuuden rikkomisesta on… Lue lisää »

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo huolimattomuudesta virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen,… Lue lisää »