Taloyhtiön hallituksen eroaminen tapahtuu hallituksen jäsenten pyynnöstä tai yhtiökokouksen päätöksellä erottaa koko hallitus ja valita tilalle toinen hallitus.

Taloyhtiön hallituksen eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Hallituksen jäsen eroaa tehtävästään ilmoittamalla siitä muulle hallitukselle. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun siitä on ilmoitettu muulle hallitukselle. Hallituksen jäsen ei siis voi vain jättää paikkaansa olemalla passiivinen. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle. Yhtiökokoukselle ei siis tarvitse ilmoittaa eroamisesta, vaan se riittää, että ilmoittaa siitä muulle hallitukselle.

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta. Tällä on tarkoitus varmistaa se, että taloyhtiössä on aina jonkunlainen toimiva hallitus. Asunto-osakeyhtiölaki myös velvoittaa siihen, että taloyhtiöllä on hallitus.

Taloyhtiön hallituksen erottaminen

Hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut. Muun kuin yhtiökokouksen valitseman jäsenen voi kuitenkin erottaa yhtiökokous, jos yhtiöjärjestystä on muutettu siten, ettei valintaoikeutta enää ole.

Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta. Muun kuin yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittömästi, jollei jäsenen valitsija ole erottamisen yhteydessä päättänyt toisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.