Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan oikeudet eivät juuri poikkea hallituksen jäsenen oikeuksista. Hallituksen puheenjohtajalla on enemmänkin velvollisuuksia.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan oikeudet

Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee keskuudestaan hallitus sen jälkeen, kun yhtiökokous on ensin valinnut hallituksen. Hallitusta valittaessa yhtiökokous voi kuitenkin päättää toisin eli valita vaikka suoraan puheenjohtajan. Myöskin yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä puheenjohtajan valinnasta, jolloin puheenjohtaja valitaan yhtiöjärjestyksen sääntöjen mukaan. Isännöitsijä saa olla hallituksen puheenjohtajana vain poikkeuksellisesti. Isännöitsijästä voi tulla puheenjohtaja ensinnäkin sillä perusteella, että yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Toinen vaihtoehton on se, että kaikki osakkeenomistajat suostuvat siihen, että isännöitsijästä tulee hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtajalla on yksi ääni hallituksessa, kuten jäsenilläkin. Silloin, jos hallitus joutuu tekemään äänestyspäätöksen jostakin asiasta, ja äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni äänestyksen tuloksen.

Enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Hallituksen koolle kutsumisesta vastaa siis hallituksen puheenjohtaja. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään.

Hallituksen puheenjohtaja toimii vakiintuneesti ja asemansa vuoksi myös hallituksen kokouksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajan on myös tässä ominaisuudessa allekirjoitettava hallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja. Siinä missä hallitus toimii taloyhtiön edustajana, hallituksen puheenjohtaja toimii hallituksen edustajana.

Nopeaa apua lakiasioihin.