Taloyhtiön hallituksen vastuu syntyy joko sen perusteella, että tehtäviä on laiminlyöty tai sen perusteella, että niitä hoidettu huolimattomasti ja aiheutettu vahinkoa.

Taloyhtiön hallituksen vastuu

Asunto-osakeyhtiölaki asettaa taloyhtiön johdolle huolellisuusvelvoitteen; ”Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.”

Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen vastuu lankeaa jo huolellisuusvelvoitteen laiminlyömisestä. Vastuu ei siten edellytä aktiivista toimintaa vahingon aiheuttamiseksi, vaan esim. valvontavelvollisuuden laiminlyöntikin voi jo aiheuttaa vastuun vahingosta.

Hallituksen jäsenen on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten asunto-osakeyhtiölakia tai taloyhtiön yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Hallituksen jäsen joutuu siis vastuuseen jo huolimattomuuden perusteella eikä tahallista vahingonaiheuttamista edellytetä, mikä on linjassa yleisen vahingonkorvausopin kanssa.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla hallituksen keskeisiä periaatteita, kuten huolellisuusvelvoitetta, tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta. Tämä huolimattomuusolettama kumoutuu vasta, jos menettelystä vastuussa oleva osoitta menetelleensä huolellisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.