Taloyhtiön tilat ja osakkaiden huoneistot

Taloyhtiön tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa kuin osakkaiden huoneistot. Yleensä taloyhtiö omistaa kaikki ne tilat, joita kukaan osakas ei omista.

Taloyhtiön, eli virallisesti asunto-osakeyhtiö, toimii nimensä mukaisesti yhtiömuotoisena. Yhtiötä hallinnoi yhtiön osakkaat. Yhtiö on siis oikeushenkilö ja osakkaat ovat yleensä luonnollisia henkilöitä, eli yksittäisiä ihmisiä. Oikeushenkilö voi omistaa ja hallinnoida kuten luonnollinenkin henkilö. Oikeushenkilöllä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia siinä missä luonnollisellakin henkilöllä. Taloyhtiö, vaikka se onkin ensisijaisesti ihmisten asumista varten perustettu organisaatio, voi omistaa taloyhtiöstä tiloja.

Taloyhtiön tilat ovat yleensä niin sanottuja yhteisiä tai yleishyödyllisiä tiloja. Esimerkiksi pyykkituvat ja jätekatokset, väestönsuojat ja saunatilat ovat taloyhtiön tiloja.

Taloyhtiön tilat ovat lähtökohtaisesti osakkaiden käytettävissä, mutta ei aina. Osakkailla, vaikka he omistavatkin osan taloyhtiöstä, ei ole välttämättä pääsyä taloyhtiön tiloihin. Näin on esimerkiksi silloin, jos taloyhtiö omistaa tai vaikka hallintaanoton kautta hallinnoi asuin- tai liikehuoneistoa.

Kenen tilaa asuinhuoneistot ovat?

Asuinhuoneistot ovat osa taloyhtiön rakennusta. Rakennus itsessään on taloyhtiön omaisuutta. Se, joka ”omistaa” asuinhuoneiston, omistaa itseasiassa kuitenkin vain numeroituja taloyhtiön osakkeita, jotka puolestaan oikeuttavat hallitsemaan erikseen nimettyä asuinhuoneistoa taloyhtiön rakennuksesta.

Taloyhtiön elää yhtiönä omaa elämäänsä ja sen on pidettävä huolta muun muassa siitä, että sen rakennukset pysyvät kunnossa ja säilyttävät arvoaan mahdollisimman hyvin. Osakkaat eli huoneistojen hallintaan oikeutetut henkilöt vaihtuvat, mutta taloyhtiö ja sen rakennus pysyy. Tähän logiikkaan perustuvat muun muassa taloyhtiön mahdollisuudet päättää remonteista koko rakennukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.