Taloyhtiön tilinpäätös on tehtävä jokaiselta tilikaudelta ja esiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

Taloyhtiön tilinpäätös

Taloyhtiön tilinpäätös on laadittava tilikausittain. Tilinpäätös käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä.

Taloyhtiön on laadittava tilinpäätös jokaisesta tilikaudesta. Tilinpäätös on esitettävä ja käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on puolestaan pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä, tilinpäätökseen liittyen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Tilinpäätöstä käsitellään toiminnantarkastuksessa, kun sellainen tehdään. Toiminnantarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet.

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Yhtiön tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Silloinkin, kun tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa, sen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Toimintakertomus

Asunto-osakeyhtiössä on aina laadittava tilinpäätöksen lisäksi myös toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on oltava:

1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein;

2) pääomalainoista pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko;

3) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat;

4) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

5) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden;

6) arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä; sekä

7) hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.