Taloyhtiön toimintakertomus on asunto-osakeyhtiölain velvoittama asiakirja, joka on laadittava joka vuosi ja esitettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajille.

Taloyhtiön toimintakertomus

Toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on oltava:

1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein;

2) pääomalainoista pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko;

3) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat;

4) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

5) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden;

6) arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä; sekä

7) hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta.

Toimintakertomuksessa esitellään siis perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten hallintaperusteesta. Lisäksi siinä käsitellään ”olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen” eli muun muassa remontit tai tulevat remontit, suuremmat vahingot ja esimerkiksi oikeudenkäynnit. Toimintakertomus voidaan laatia tilinpäätöksen yhteyteen.

Toimintakertomus – yhtiökokouksen keskeinen asiakirja

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous on siis kaikissa taloyhtiössä joka vuosi. Varsinainen yhtiökokous on osakkeenomistajan mahdollisuus saada tietoa taloyhtiön tilasta ja tilanteesta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Nämä kaikki siis nivoutuvat läheisesti yhteen, vaikka ovatkin eri asiakirjoja. Toimintakertomus, kuten muutkin em. asiakirjat, on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.