Taloyhtiön vastuunjakotaulukko kertoo sen, mistä rakennuksen osan kunnossapidosta vastaa asunto-osakeyhtiö ja mistä osasta vastaa osakkeenomistaja.

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Asunto-osakeyhtiölain systematiikka toimii siten päin, että yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin, kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Suoraan lain mukaan taloyhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Osakkeenomistajan on puolestaan pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Yhtiö siis vastaa rakenteista, osakas sisäosista kuten pinnoista. Yhtiön on korjattava myös ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Jotta kaikille olisi selvää se, mitä luetaan taloyhtiön vastuulla olevaksi ”rakenteeksi” ja mitä osakkeenomistajan vastuulla olevaksi ”sisäosaksi”, kannattaa laatia vastuunjakotaulukko. Vastuunjakotaulukossa käydään kohta kohdalta läpi kaikki paikat ja määritellään se, kumman vastuulle asia kuuluu. Mitä tarkemman ja kattavamman vastuunjakotaulukon tekee, sitä selkeämpää asuminen taloyhtiössä on. Toisaalta vastuunjakotaulukkoa voidaan päivittää ja täydentää sitä mukaa, kun käytännössä tulee vastaan ongelmallisia kysymyksiä siitä, kumman vastuulle joku kohta rakennuksessa kuuluu.

Nopeaa apua lakiasioihin.