Taloyhtiön yhtiöjärjestys on oltava jokaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen säännöstö, joka on kaikkia osakkeenomistajia sitova.

Taloyhtiön yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksen perussisältö tulee suoraan asunto-osakeyhtiölaista ja lisäksi siinä voi olla taloyhtiön omia asioita tarpeen ja halujen mukaan. Asunto-osakeyhtiölaki määrää siis yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällön, jonka mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste;

4) jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä;

5) järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa;

6) yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat;

7) yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla lisäksi määräyksiä esim. äänimääristä, hallituksen valinnasta, lunastusoikeuksista, yhtiökokouksen päätöksen teosta ja niin edelleen.

Nopeaa apua lakiasioihin.