Taloyhtiön yhtiökokouksen esityslista on toimitettava yhtiökokous kutsun mukana. Esityslista sisältää ne asiat, joita yhtiökokouksessa aiotaan käsitellä.

Taloyhtiön yhtiökokouksen esityslista

Yhtiökokous käyttää päätösvaltaa

Taloyhtiön osakas, eli osakkeenomistaja, käyttää päätösvaltaansa taloyhtiön asiaan yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkaalla on äänioikeus yhtiökokouksessa. Osakkaan äänimäärä selviää yleensä yhtiöjärjestyksestä. Yhtiökokouksia on sekä varsinaisia yhtiökokouksia että ylimääräisiä yhtiökokouksia. Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään vähintään kerran vuodessa tilikauden päättymisen jälkeen, päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta edelliselle hallitukselle ja isännöitsijälle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään niistä asioista, joiden vuoksi ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle.

Kokouksen koolle kutsuminen

Asunto-osakeyhtiölaki lähtee siitä, että hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua yhtiökokous koolle, jos hänellä on syytä olettaa, ettei hallituksessa ole enää muita jäseniä.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, koollekutsuja, kokousaika ja -paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kutsussa on mainittava se, missä ja milloin kokousasiakirjat ( viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus) ovat osakkeenomistajien nähtävänä. Niiden on oltava nähtävänä viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.

Hallitus esittelee asiat yhtiökokoukselle

Taloyhtiön päätöksenteko etenee siten, että hallitus esittelee asiat yhtiökokoukselle, joka tekee niistä päätökset. Tätä varten taloyhtiön hallitus laatii esityslistan asioista, joita yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään. Tämä esityslista on toimitettava edellä mainitulla tavalla jo kokouskutsun mukana jokaiselle osakkeenomistajalle. Esityslistan avulla osakkeenomistaja voi perehtyä käsiteltäviin asioihin jo ennen yhtiökokousta sekä tehdä päätöksensä osallistumisesta yhtiökokoukseen.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.