Taloyhtiön yhtiökokouksen koollekutsuminen on hallituksen tehtävä. Oikea koollekutsuminen on edellytys sille, että yhtiökokous on päätösvaltainen.

Taloyhtiön yhtiökokouksen koollekutsuminen

Asunto-osakeyhtiölaki lähtee siitä, että hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua yhtiökokous koolle, jos hänellä on syytä olettaa, ettei hallituksessa ole enää muita jäseniä.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, koollekutsuja, kokousaika ja -paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kutsussa on mainittava se, missä ja milloin kokousasiakirjat ( viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus) ovat osakkeenomistajien nähtävänä. Niiden on oltava nähtävänä viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa.

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

Jos yhtiökokousta ei kutsuta oikein koolle, voidaan katsoa ettei mitään yhtiökokousta ole edes pidetty. Se, että taloyhtiön osakkeenomistajista osa kokoontuu keskenään tekemään taloyhtiötä koskevia päätöksiä ilman, että kaikille on varattu mahdollisuus olla paikalla, ei tee tilaisuudesta päätösvaltaista yhtiökokousta.

Yhtiöjärjestyksen määräykset

Yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksenä ns. kahden kokouksen malli. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on päätöksen tekeminen kahdessa yhtiökokouksessa, kutsua jälkimmäiseen kokoukseen ei saa toimittaa ennen kuin ensimmäinen kokous on pidetty. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

Nopeaa apua lakiasioihin.