Taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen muuttaminen voidaan tehdä oikaisemalla virhe, tekemällä uusi päätös tai päätöksen moittimisen kautta.

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen muuttaminen

Uusi päätös uudessa yhtiökokouksessa

Jos yhtiökokouksen päätös on jonkun mielestä huono ja sitä pitää muuttaa, tätä koskeva vaatimus voidaan vaatia esityslistalle seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällöin teknisesti kyse on siitä, että tehdyn päätöksen jälkeen tehdään uusi päätös, joka sisällöllisesti kumoaa tai muuttaa aikaisempaa päätöstä.

Kirjoitus- tai laskuvirheen oikaisu

Jos päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe, voidaan se oikaista ilman sen kummempaa prosessia. Edellytyksenä on kuitenkin se, että päätös ei sisällöllisesti muutu millään tavalla. Kirjoitusvirhe voi olla esimerkiksi päätöksen numeroinnissa. Silloin numeroinnin korjaaminen ei puutu millään tavalla itse päätökseen, vaan on vain tekninen asia, jonka oikaisemiseksi ei uutta yhtiökokousta tarvitse koolle kutsua.

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen päätöstä, jos:

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oikeuteen; taikka

2) päätös on muuten asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Moitekanne yhtiötä vastaan on nostettava käräjäoikeudessä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä pidetään pätevänä. Moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.