Taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja. Asunto-osakeyhtiössä on pidettävä joka vuosi varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua jokaisella taloyhtiön osakkaalla eli osakkeenomistajalla. Yhtiökokouksessa voi olla itse paikalla tai edustettuna valtakirjalla. Yhtiökokous kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen. Varsinaisia yhtiökokouksia voidaan pitää vuodessa useampikin, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi taloyhtiön yhtiökokous kokoontuu tarpeen mukaan ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Ylimääräisissä yhtiökokouksissa käsitellään enempi sellaisia asioita, jotka tulevat enemmän yllättäen vastaan ja joiden käsittelyä ei voida siirtää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen yhteyteen.

Varsinainen yhtiökokous on asunto-osakeyhtiölakiin perustuva tapahtuma, josta on laadittava asianmukainen pöytäkirja. Pöytäkirja laaditaan myös ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Pöytäkirjalle asetetaan asunto-osakeyhtiölaissa useita määräyksiä. Asunto-osakeyhtiölaista tulevia määräyksiä ovat esimerkiksi:

  • Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.
  • Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset.
  • Pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
  • Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja.
  • Ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.
  • Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

As. Oy varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja sisältää myös muun muassa maininnan yhtiön tilinpäätökseen tutustumisesta, tiedon siitä hyväksyttiinkö tilinpäätös, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle, hallituksen jäsenet ja heidän valinta ym. Lisäksi pöytäkirjaan kirjataan näiden ”vakiomuotoisten asioiden” lisäksi muuta asiat, joita kokouksessa on käsitelty.

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.