Taloyhtiön yhtiökokous valtakirja voidaan antaa toiselle taloyhtiön osakkaalle tai kokonaan ulkopuoliselle asiamiehelle, esim. lakimiehelle.

Taloyhtiön yhtiökokous valtakirja

Kun taloyhtiössä järjestetään yhtiökokous, osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan tässä yhtiökokouksessa joko itse taikka valtuutetun välityksellä. Osakkeenomistaja voi siis valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan edustamaan itseään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous, johon toisen henkilön valtuuttaa, voi olla joko varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous.

Toinen henkilö valtuutetaan antamalla hänelle siihen tarkoitukseen sopiva valtakirja.

Valtuuttaja ja valtuutettu

Valtakirjassa pitää aluksi yksilöidä valtuuttaja ja valtuutettu. Henkilöt yksilöidään Etunimellä ja Sukunimellä, henkilötunnuksella ja osoitteella.

Valtuutus

Valtuuttajan ja valtuutetun nimeämisen jälkeen valtakirjaan kirjataan varsinainen valtuutus. Valtuutuksessa määritellään se, mitä valtuutettu saa tehdä, milloin ja missä. Valtuutuksen voi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon:

”Valtuutan Etunimi Sukunimen edustamaan minua sekä käyttämään puhe- ja äänivaltaani As.Oy Esimerkki –nimisen asunto-osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa pp.kk.vvvv.

Omistan yhtiön osakkeet numerot 1001-1200, jotka oikeuttavat huoneiston numero A 10 hallintaan.”

Päiväys ja allekirjoitukset

Lopuksi valtakirja päivätään ja allekirjoitetaan. Allekirjoituksen perään pitää laittaa nimenselvennys. Valtakirjan pitää allekirjoittaa valtuuttaja, mutta valtuutetun allekirjoitusta ei siihen tarvita.

Todistaminen?

Valtakirjaa ei tarvitse todistaa. Toisaalta todistajien allekirjoitukset valtakirjassa eivät myöskään tee siitä huonompaa. Mitään todistuspakkoa valtakirjassa ei kuitenkaan ole.

Valtakirjan käyttäminen

Valtuutettu käyttää valtakirjaa silloin, kun se on hänen hallussaan. Valtuuttajan ei siis tarvitse mitenkään muuten kertoa yhtiökokoukselle sitä, että hän on valtuuttanut itselleen edustajan, vaan pelkästään se riittää, että antaa valtakirjan valtuutetun haltuun. Jos valtuutusta ei haluta pitää voimassa, otetaan valtakirja takaisin.

Lataa valtakirja tästä!

Nopeaa apua lakiasioihin.