Tarjouspyynnön saaja julkisessa hankinnassa määrittyy käytettävänä olevan hankintamenettelyn perusteella.

Julkinen hankinta on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Mahdollisia hankintamenettelyitä ovat kilpailullinen neuvottelumenettely, suorahankinta, avoin menettely, neuvottelumenettely, rajoitettu menettely, dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa. Se, kenelle tarjouspyyntö lähetetään tai lähetetäänkö sitä ollenkaan, riippuu hankintayksikön käyttämästä hankintamenettelystä.

Tarjouspyynnön saaja avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä

Avoimessa hankintamenettelyssä, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen, hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen. Tämän ilmoituksen ohella hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Rajoitetussa hankintamenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun. Tämän jälkeen hankintayksikkö valitsee toimittajat, joille tarjouspyyntö lähetetään ja jotka voivat tehdä tarjouksen.

Tarjouspyyntö muissa menettelyissä

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Sen jälkeen hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen kanssa ratkaisuehdotuksista, joihin pohjautuvaan tarjouspyyntöön tarjoajat voivat tarjota. Tässä tapauksessa tarjouspyyntöä ei oikeastaan lähetetä kenellekään, vaan toimittajat ovat mukana siitä neuvottelemassa.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa ja siten hankintalain soveltamisen ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa voidaan kuitenkin edelleen menetellä niin, että hankintayksikkö ilmoitusta julkaisematta pyytää suoraan tarjouksia haluamiltaan toimittajilta. Suorahankinnassa hankinta tehdään kokonaan ilman tarjouspyyntömenettelyä.


Lue lisää hankintayksiköstä julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.