Lain mukaan tuomioistuimen on oltava riippumaton ulkoisista vaikutuksista. Tuomioistuimen riippumattomuus tarkoittaa vallan kolmijako-opin mukaan sitä, että tuomiovalta kuuluu yksinomaisesti tuomioistuimille. Esimerkiksi valtioneuvosto ei voi siis määrätä, miten tuomioistuimen tulisi asian tuomita. Tuomioistuimen tulee perustaa tuomionsa vain ja ainoastaan voimassa olevalle lainsäädännölle ja oikeusperiaatteille. Tietysti esimerkiksi eduskunta välillisesti vaikuttaa tuomioistuimen toimintaan säätämällä lait, joita tuomioistuin soveltaa.

Tuomioistuimen riippumattomuus pitää toteutua myös tapauskohtaisesti. Tällä tarkoitetaan tuomarin riippumattomuutta. Tuomarin on oltava puolueeton ja objektiivinen. Tämä ei ole mahdollista jos riidan osapuolena on esimerkiksi tuomarin vaimo. Tällöin tuomari on asiassa esteellinen, eikä voi toimia asiassa tuomarina. Esteellisyyden aiheuttaa esimerkiksi juuri läheinen suhde asianosaiseen tai vaikkapa todistajaan, tai esimerkiksi jäsenyys sellaisen yhteisön hallituksessa, joka on asiassa asianosainen. Jos asianosainen havaitsee tuomarin olevan esteellinen, siitä on tehtävä väite tuomioistuimessa, jossa varsinainen asia on käsiteltävänä.


Lue lisää esteellisyydestä esitutkinnassa.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.