Tutkinnanjohtaja esitutkinnassa voi olla pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutetut virkamiehet määritellään pakkokeinolaissa. Tutkinnanjohtajan tehtäviä ja vastuita käsitellään viimeisessä kappaleessa.

Pidättämiseen oikeutetut virkamiehet

Niitä ovat poliisissa; poliisiylijohtaja, Poliisihallituksen poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, poliisitarkastaja, poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty apulaispäällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty osastopäällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty ylitarkastaja ja tarkastaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario. Poliisin toimittamassa esitutkinnassa voi tutkinnanjohtajana olla myös rikosylikonstaapeli tai ylikonstaapeli asiaan liittyvästä perustellusta syystä.

Tullissa tutkinnanjohtajaksi kelpoisia pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat Tullin rikostorjunnan päällikkö, Tullin rikostorjunnan toimintayksikön päällikkö sekä Tullin rikostorjunnan tulliylitarkastaja, jonka Tullin rikostorjunnan päällikkö on määrännyt tutkinnanjohtajaksi.

Rajavartiolaitoksessa pidättämiseen oikeutettuja ovat rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulaispäällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, rikostorjuntayksikön yksikönpäällikkö, rajavartioylitarkastaja, ylitarkastaja, rikosylitarkastaja ja rikostarkastaja, rajavartioston ja merivartioston komentaja ja apulaiskomentaja, rajavartioston ja merivartioston rajatoimiston ja meritoimiston päällikkö, Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosaston päällikkö ja varapäällikkö sekä vähintään luutnantin arvoinen rajavartiomies, joka on saanut tutkinnanjohtajalle rajavartiolaitoksessa säädetyn koulutuksen ja jonka rajavartiolaitoksen tai sen hallintoyksikön päällikkö on määrännyt tutkinnanjohtajaksi.

Myös syyttäjä toimii joissakin tilanteissa tutkinnanjohtajana, esim. vakavammissa poliisirikostutkinnoissa.

Tutkinnanjohtaja johtaa esitutkinnassa esitutkintaa

Tutkinnanjohtaja johtaa ja myös vastaa esitutkinnasta. Tutkinnanjohtaja vastaa viime kädessä siitä, että kaikki tutkintalinjat tulevat huomioiduksi. Tutkinnanjohtaja tekee merkittävimmät päätökset esitutkinnan kannalta. Tutkinnanjohtaja päättää esitutkinnan rajoittamisesta, päättämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Tutkinnanjohtajan rooli esitutkinnan laadussa on merkittävä. Tutkinnanjohtaja vastaa, että esitutkintatoimenpiteet tehdään riittävällä laajuudella. Tutkinnanjohtaja päättää useimmista pakkokeinoista kuten takavarikoista ja etsinnöistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.