Lain mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai työsuhteen ehdoista päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan.

Raskauteen tai äitiyteen perustuva syrjintä on välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää, jonka toteaminen ei edes edellytä vertailua toista sukupuolta oleviin. Syrjintää on myös sellainen menettely, jossa työnantaja antaa etusijan sellaiselle työnhakijalle tai työntekijälle, joka ei luultavasti tulisi jäämään äitiyslomalle, jos etusijan antamisen syynä on valitsematta jätetyn raskaus. Raskaana olevaa naista tulee valintatilanteissa käsitellä kuten muitakin työnhakijoita tai työntekijöitä siten, että raskaus ei saa vaikuttaa valintaan.

Perhesuunnitelmat eivät saa vaikuttaa työhönottopäätökseen, joten työnantajalla ei ole oikeutta haastattelussa esittää raskautta tai perhesuunnitelmia koskevia kysymyksiä. Työhönhakutilanteessa raskaana olevalla naisella ei ole velvollisuutta kertoa työnantajalle olevansa raskaana, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen työsuhde ja hän olisi kykenemätön työskentelemään koko sopimuskauden.

Kiellettyä syrjintää on rajoittaa määräaikainen työsuhde kestämään vain äitiys-, isyys-. tai vanhempainloman alkuun riippumatta siitä, onko kyseessä entinen vai uusi työntekijä. Tällöin kysymyksessä on syrjintä sillä perusteella, että työnantaja tarkoituksellisesti lyhentää määräaikaista työsopimusta tietäessään työntekijän jäävän äitiyslomalle tai perhevapaalle.

Työnantaja ei kuitenkaan riko syrjinnän kieltoa, jos hän voi osoittaa, että hänen menettelynsä on johtunut hyväksyttävästä seikasta. Hyväksyttävänä syynä on määräaikaisen työsopimuksen osalta pidetty esimerkiksi sitä, että työtehtävän suorittaminen kokonaisuudessaan edellyttää sitä, että työn suorittaa alusta loppuun sama henkilö. Hyväksyttävänä syrjäyttämisperusteena on pidetty myös sitä, että raskaana oleva nainen kykenisi hoitamaan esim. vuoden kestävää määräaikaista työtehtävää vain merkityksettömän lyhyen ajan, kuten muutaman viikon.


Lue lisää työntekijöiden syrjinnästä ja työntekijän henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista.

Lähde §: työsopimuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta


Suomen Juristit Oy
25.10.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.