Mitä vaikutuksia takaisinsaannilla on?

Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen saattavat tulla kyseeseen takaisinsaanti-tilanteessa. Jos oikeustoimi peräytetään, niin velalliselta saatu omaisuus on palautettava konkurssipesään. Jos velallinen on saanut palautuksen kohteena olevasta omaisuudesta vastiketta, niin konkurssipesä joutuu palauttamaan tuon vastikkeen. Mikäli vastiketta suorittanut tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen tarkoituksesta huijata velkojiaan, ei palautusvelvollisuutta vastikkeen osalta kuitenkaan ole.

Joskus joudutaan tilanteisiin, jossa palautettava omaisuus ei ole enää tallella tai sitä ei voida muuten palauttaa. Tällöin sen arvo on korvattava. Tuomioistuin voi oikeuttaa palautusvelvollisen maksamaan omaisuuden palauttamisen sijasta omaisuuden arvon mukaisen korvauksen siinä tapauksessa, että omaisuuden palauttaminen tuottaisi siihen velvolliselle liikaa haittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.