Velallinen voi halutessaan hakea maksuohjelman raukeamista maksuohjelman kestoaikana esimerkiksi silloin kun suoritustuomiosta on kulunut 15 vuotta ja hän velan vanhentumisen johdosta kykenee suoriutumaan mahdollisista muista veloistaan ilman velkajärjestelyä. Velallisen hakemuksesta maksuohjelma määrätään aina raukeamaan.

Maksuohjelman rauettua kaikkien velkojien alkuperäiset ehdot palautuvat voimaan. Tällöin velallinen vapautuu sellaisen velan suorittamisesta, joka on vanhentunut, koska ulosottokaaren täytäntöönpanoperusteen määräaika (15/20 vuotta) on kulunut umpeen. Vanhentunut velka on tällöin perintäkelvoton. Siitä ei voi saada uutta tuomiota ja perintätoimistot eivät voi sitä periä.

Vapaaehtoinen velkasopimus saadaan puretuksi samoilla edellytyksillä kuin lakisääteinen velkajärjestely. Lakisääteisissä ja vapaaehtoisissa velkajärjestelyissä menettelyn purkaminen on velallisen edun mukaista silloin kun velallinen kykenee maksamaan muut velkansa kokonaan tai pääsee niiden suorittamisesta uuteen sopimukseen muiden velkojien kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.