Ulosottomiehen esteellisyys estää häntä ryhtymästä ulosottoasian täytäntöönpanoon. Ulosottomiehen esteellisyys syntyy, jos ulosottomiehellä on jokin henkilökohtainen intressi asiaan. Esteellisyyssäännösten tarkoitus on varmistaa se, että ulosottomies viranomaisena käsittelee asiaa objektiivisesti ja puolueettomasti. Jos ulosottomies on aloittanut ulosottoasian täytäntöönpanon ja hän myöhemmin tulee tai havaitsee itsensä esteelliseksi, on ulosottomiehen keskeytettävä täytäntöönpano.

Ulosottomiehen on ns. jäävättävä itsensä havaittuaan olevansa esteellinen asiaan käsittelemään. Ulosottomiehellä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole oma-aloitteista velvollisuutta selvittää esteellisyysperusteiden olemassaoloa eikä esteellisyyttä aina havaita ennen kuin ulosottoasian täytäntöönpano on aloitettu.

Esteellisyysväite

Jos ulosottomies ei jäävää itseään asian käsittelystä, mutta joku muu henkilö havaitsee ulosottomiehen esteelliseksi, voi hän esittää esteellisyysväitteen. Esteellisyysväite on esitettävä heti, kun esteellisyysperuste on tullut väitteen esittäjän tietoon. Esteellisyysväite on perusteltava. Jos ulosottomies havaitaan esteelliseksi, tulee hänen tilalleen uusi esteetön ulosottomies jatkaan asian käsittelyä. Uuden ulosottomiehen on myös tarkistettava siihen mennessä tehdyt toimenpiteet. Jos esteellisen ulosottomiehen toiminnassa on virheitä, pitää esteettömän ulosottomiehen ne oikaista.

Jos esteellisyysväite on selvästi perusteeton, esteellisyysväitteen ratkaisee ulosottomies itse. Ulosottomies tekee päätöksen, jolla se hylkää esteellisyysväitteen. Esteellisyysväitteen hylkäävään ulosottomiehen päätökseen saa sitten hakea muutosta valittamalla, mutta vasta samalla, kun valitetaan suoritetusta täytäntöönpanotoimesta. Esteellisyysväite on näin sidottu ns. pääasiaan. Jos täytäntöönpanotoimesta ei asiallisesti ottaen löydy virhettä, josta pitäisi valittaa, ei esteellisyysasiaa yksistään ole tarvetta käsitellä.


Lue lisää ulosottomenettelyn asiamiehestä.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
8.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.