Uuden asunnon kaupan virhevastuu on ankarampi kuin käytetyn asunnon kaupan virhevastuu sekä asunnon laadun ja kunnon että reklamaatioajan pituuden osalta.

Uuden asunnon kaupan virhevastuu

Asuntokauppalain mukaan uudessa asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi

3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua; tai

6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Virheen perusteella ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kaupan purkuun. Vahingonkorvauksen vaatimisen takaraja on kymmenen vuotta siitä, kun korvausvelvollinen (myyjä) laski virheellisen tuotteen tai tavaran liikkeelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.