Vaatimistaakka tarkoittaa sitä, että tuomioistuin on sidottu asianosaisen esittämiin vaatimuksiin. Tuomioistuin ei saa riita-asiassa tuomita muuta kuin mitä kantaja on vaatinut. Tuomioistuin ei saa myöskään tuomita enempää, kuin mitä kantaja on vaatinut.

Vaatimistaakka perustuu määräämisperiaatteeseen ja sen lainsäädännöllinen tausta löytyy oikeudenkäymiskaaresta 24 luvusta 3 §:stä. Lainkohdan mukaan ”Tuomioistuin ei saa tuomita muuta tai enempää kuin asianosainen on vaatinut. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomiota ei saa perustaa seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi vedonnut.”

Vaatimistaakka soveltuu myös muutoksenhakuun. Tämä tarkoittaa sitä, että valitus tutkitaan vain niiden vaatimusten osalta, jotka asianosainen on tuonut esiin valituksessaan. Tuomiota ei ole mahdollista muuttaa laajemmin, kuin asianosainen on pyytänyt. Valittajan täytyy siis esittää valituksessaan kaikki ne seikat ja vaatimukset, joiden osalta hän vaatii tehtyä päätöstä muutettavaksi.


Lue lisää kanteen vaikutuksesta oikeudenkäynnin laajuuteen.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
29.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.