Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko? Vahingonkorvaus kaikista?

Vahingonkorvauslain mukainen vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Henkilö- ja esinevahinkoon liittymätön taloudellinen vahinko voi tulla korvattavaksi, jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla. Korvausta taloudellisesta menetyksestä voi saada myös julkista valtaa käytettäessä aiheutetusta vahingosta ja muussakin tapauksessa, jos siihen on erittäin painavia syitä.

Ruumiinvamman tai muun henkilövahingon perusteella voi saada korvausta sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta.

Esinevahingon perusteella korvausta voi saada esineen korjauskustannuksista ja vahingosta aiheutuneista muista kuluista. Esineen arvonalennus on myös korvattava vahinko. Jos esine on vahingon johdosta tuhoutunut tai kadonnut, on esineen arvo korvattava. Lisäksi esinevahingon perusteella voi saada korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä, jos esinettä on käytetty tulon tai elatuksen hankkimiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.