Usein pohditaan sitä, joutuuko vahingonaiheuttaja vastuuseen teoistaan? Vahingonaiheuttajaa pidetään yleisesti korvausvastuullisena. Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tällainen tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheutettu vahinko täytyy siis aiheuttajan korvata. Laissa on kuitenkin olemassa asiasta joitakin poikkeuksia. Pääsääntöisesti korvausvastuun syntyminen kuitenkin edellyttää, että vahingon aiheuttaja on toiminut joko tai tahallisesti tai huolimattomasti.

Joskus vahingonaiheuttajan korvausvastuu muodostuu kohtuuttoman suureksi. Lain mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Pääsääntöisesti tahallisesti aiheutettu vahinko tulee korvata täysimääräisesti, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

 

Lähde §: vahingonkorvauslaki

Lue lisää asianomistajan korvausvaatimuksista.

 

Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 29.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.