Mikäli henkilö, jonka elatuksen varassa on esimerkiksi lapsia tai puoliso, saa surmansa vahinkotapahtuman johdosta, on heillä oikeus saada korvausta elatuksen menetyksestä.

Surmansa saaneen henkilön tekemä kotityö voidaan erityisestä syystä rinnastaa elatuksen menetykseen ja ottaa huomioon vahingonkorvausta määrättäessä. Tässä yhteydessä kotityöllä tarkoitetaan kaikenlaisia kotitalouden hyväksi tehtyjä toimia, kuten lastenhoitoa, siivousta ja muuta kodin yleistä huolenpitoa. Elatuksen menetystä korvattaessa kotityönä voidaan pitää myös niin sanottua hoivatyötä, eli esimerkiksi lasten taikka sairaan tai vammautuneen puolison koti hoitamista. Kotityön ja elatuksen rinnastaminen on aina harkinnanvaraista, jonka vuoksi se voi yleensä tulla kysymykseen ainoastaan poikkeuksellisesti.

Kotityön arvon määrittäminen

Poikkeuksellisena tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin kun surmansa saanut ei ennen vahinkoon johtanutta tapahtumaa ollut ansiotyössä, vaan osallistui perheen elatukseen yksinomaa hoitamalla lapsia ja huolehtimalla talouden pidosta. Tällöin ei ole mahdollista määrittää elatuksen menetystä surmansa saaneen palkkatulojen pohjalta, joten elatuksen arvo on kohtuullista määrittää kotityön perusteella. Kotityön arvon määrittäminen korvausta varten on haastavaa, sillä kotityöstä ei makseta rahamääräistä palkkaa. Kotityön arvo voidaan kuitenkin määrittää esimerkiksi ottamalla mallia siitä, minkä suuruista palkkaa ulkopuolisille kodinhoitajille tavanomaisesti kotitöistä maksetaan. Arvo on mahdollista laskea myös sen pohjalta, miten paljon kodinhoidon kustannukset lähtevät nousemaan surmansa saaneen kotitaloudessa kuolintapauksen jälkeen.  


Lue lisää asianomistajan korvausvaatimuksista.

Lähde §: vahingonkorvauslaki

Suomen Juristit Oy
29.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.