Vastakanne on riita-asian vastaajan alkuperäistä kantajaa vastaan nostama kanne. Kantaja on siis henkilö, joka on alun perin laittanut riidan vireille. Vastakanteella vastaaja voi nostaa kanteen häntä vastaan.

Vastakanteen tulee koskea samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne. Se voi koskea myös sellaista saatavaa, jota vastaaja voi käyttää kuittaamaan kantajan vaatimuksen. Vaikka vastakanne on ikään kuin vastaus alkuperäiseen kanteeseen, se ei ole sille alisteinen. Vastakanne on itsenäinen kanne. Tämä tarkoittaa, että jos alkuperäinen kanne jostain syystä peruuntuu, vastakanteen käsittely jatkuu silti. Jos vastaaja olisi vastakanteen sijasta esittänyt esimerkiksi pelkän kuittausvaatimuksen, tämä vaatimus peruuntuisi kanteen peruuntuessa. Tällöin asian käsittelyä ei enää jatkettaisi.

Alkuperäinen kanne ja vastakanne käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Kuitenkin, jos asioita ei haitatta voida käsitellä yhdessä, ne käsitellään erikseen.


Lue lisää kanteen vastustamisesta tai myöntämisestä.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.