Vastikkeen muodostuminen on määriteltävä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Siinä on aina mainittava yhtiövastikkeen määräämisen perusteet. (AsOYL 1:13.1.7.)

Vastikkeen muodostuminen

Taloyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

Vastikkeet jaetaan rahoitusvastikkeeseen ja hoitovastikkeeseen eli yhtiövastikkeeseen. Kokonaisvastike muodostuu siis näistä kahdesta eri vastikkeesta, mutta rahoitusvastiketta ei aina ole. Rahoitusvastike on vain asunnoissa, joissa on velkaosuutta jäljellä taloyhtiölle. Jos asunto on velaton, ei siihen kohdistu rahoitusvastiketta lainkaan.

Rahoitusvastikkeella katetaan taloyhtiön lainamenoja eli uudemmissa asunnoissa rakennuslainaa ja vanhemmissa asunnoissa remonttilainaan. Rahoitusvastike määräytyy huoneistokohtaisesti eli lainan määrä jyvitetään kullekin osakeryhmälle. Osakkeenomistaja saa yleensä valita, maksaako hänen omistamaansa huoneistoon kohdistuvan lainaosuuden pois kerralla vai rahoitusvastikkeiden muodossa. Rahoitusvastike on siis käytännössä kuukausittain maksettavaa lainan lyhennystä, mutta se maksetaan taloyhtiölle pankin sijasta, koska taloyhtiöllä on laina eikä osakkeenomistajalla.

Yhtiövastikkeen määräytyminen on tyypillisesti sidottu kahteen asiaan; huoneiston kokoon ja käyttötarkoitukseen. Ensin siis määritellään se, että vastikkeen suuruus on X euroa per huoneistoneliö. Näin määriteltynä isommat huoneistot maksavat enemmän vastiketta kuin pienemmät huoneistot. Sen jälkee monet taloyhtiöt perivät liikehuoneistoilta 1,5 – 2 -kertaisen hoitovastikkeen asuinhuoneistoihin nähden eli määritetään eri vastikekerroin liikehuoneistoille.

Nopeaa apua lakiasioihin.