Verottajaa sitova ennakkoratkaisu tai -päätös on oikeusvoimaltaan tuomioistuimen ennakkoratkaisuun verrattavissa oleva. Ennakkoratkaisua voivat hakea sekä verovelvollinen, että yhteisö. Ennakkoratkaisussa asiasisällöllisesti otetaan kantaa siihen, miten verotuksessa toimitaan ko. hakijan kohdalla.

Verottajaa sitova ennakkoratkaisu – vaikutukset

Ennakkoratkaisu mahdollistaa veron vaikutusten arviointia ja voi näin ollen helpottaa esim. yrityksen päätöksentekoa tai yritystoiminnan suunnittelua. Ennakkoratkaisua haetaan useimmiten Verohallinnolta, jonka verotusta koskeva päätös sitoo verottajaa. Sitovuus koskee kuitenkin vain sitä verotusta, jota varten ennakkopäätöstä on haettu.

Ennakkoratkaisu tulee lainvoimaiseksi kun muutoksenhakuaika on kulunut loppuun. Ennakkoratkaisu ei kuitenkaan sido, mikäli hakemuksen perusteena olevat tiedot ovat olleet virheellisiä. Verohallinnon ennakkoratkaisumenettelystä löydät lisätietoa:

vero.fi

http://www.vero.fi/fi-FI

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut edellyttävät, että ratkaisun antaminen edellyttää kuitenkin, että asia on periaatteellisesti merkittävä tai että siinä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä. Keskusverolautakunta ei anna ratkaisuja, jos verohallinto on käsitellyt jo asian tai asia on verohallinnon käsittelyssä.

Nopeaa apua lakiasioihin.