Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on rikoslakirikos. Virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen voi syyllistyä kolmella tavalla. Rikos on tunnusmerkistön mukainen teko, joka osoittaa tekijässään syyllisyyttä.

Rikostunnusmerkistö

Väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy se joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen.

Tunnusmerkistön täyttymisen edellyttää ensinnäkin että käytös tai uhkaus kohdistuu virkamieheen ja lainvastaisen toiminnan tarkoitus on estää julkisen vallan käyttöä sisältävä virkatoimi. Virkatoimi voi olla esim. henkilön henkilön henkilökohtaiseen vapautta rajoittava toimenpide

Virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen voi syyllistyä myös silloin kun vastustamisen tarkoituksena ei ole pakottaa virkamiesn jättämään virkatoimi tekemättä. Vastustaminen voi tapahtua myös virkatoimen johdosta virkamiestä vastaa.

Viimeinen väkivaltaisen vastustamisen muoto on väkivallan käyttäminen kostaakseen virkatoimi.

Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan myös se, joka toimii edellä mainitulla tavalla sellaista henkilöä kohtaa, joka virkamiehen pyynnöstä tai suostumuksella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä sisältävssä virkatoimessa.

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Rangaistus

Virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyvä tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Nuorelle henkilölle määrättävästä rangaistuksesta tehdään vähennys. Tuomio voidaan tietyissä tapauksissa määrätä ehdollisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.