Vuokra eli rahana suoritettava vastike on lain mukaan suoritettava viimeistään vuokranmaksukauden toisena päivänä. Tästä voidaan sopia toisinkin. Yleensä vuokranmaksusta sovitaan vuokrasopimuksessa. Sidottua sopimusta on osapuolten noudatettava täyttääkseen sopimusvelvoitteensa.

Ellei toisin sovita vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Vuokranmaksu eräpäivän siirtää seuraavalle arkipäivälle mm. arkilauantai ja pyhäpäivä. Vuokra on maksettava myös siltä ajalta, jonka vuokralainen sopimuksen päättymisen jälkeen pitää huoneistoa hallinnassaan. Samoin vuokralainen on vastuussa vuokran maksamisesta, ellei tämän alivuokralainen poistu asunnosta päävuokrasuhteen päättyessä.

Maksutapa

Rahana maksettava vastike saadaan suorittaa pankin tai muun maksupalveluntarjoajan välityksellä. Muu sopimusehto on mitätön. Vuokranantaja ei siten voi vaatia rahana maksettavan vuokran maksua käteisenä. Jos vuokraa suoritetaan muulla tavalla kuin maksupalveluntarjoajan välityksellä, vuokranantajan on annettava siitä vuokralaiselle kuitti.

Huoneiston sijaintipaikkakunnalla vastike saadaan suorittaa vuokranantajan asunnossa, liikehuoneistossa tai muussa vuokranantajan määräämässä paikassa. Vuokra voidaan sopia suoritettavaksi myös muuna kuin rahana.

Vuokra ennakkoon?

Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia vuokraa suoritettavaksi ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta. Ehto, jonka mukaan vuokralaiselle vuokrasuhteen aikana saadaan asettaa velvollisuus maksaa vuokraa ennakolta, on mitätön. Vuokralainen saa kuitenkin aina maksaa vuokraa ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta kuin mitä se on erääntynyt.


Lue lisää vuokranantajan oikeuksista.

Lähde §: laki asuinhuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.