Vuokranantajan oikeudet

Vuokranantajan oikeudet tulevat osaksi huoneenvuokralaista ja sen lisäksi oikeuksia voi olla vuokranantajan ja vuokralaisen välisessä vuokrasopimuksessa.

Vuokranantajan oikeudet

Oikeus vuokraan

Vuoranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta sovittu vuokra. Tämä on koko vuokrasuhteen ydin. Vuokralaiselle ei tarvitse ilmoittaa erikseen joka kuukausi siitä, että vuokra pitää maksaa vaan vuokralainen on velvoitettu suorittamaan vuokran toistuvasti.

Oikeus korottaa vuokraa

Vuokranantajalla voi olla oikeus korottaa sovittua vuokraa. Tästä pitää kuitenkin olla erikseen maininta vuokrasopimuksessa. Vuokran suuruus voidaan sitoa esim. yleiseen elinkustannusindeksiin, jolloin vuokraa voidaan korottaa indeksikorotuksen verran esim. vuosittain.

Oikeus pidättää vuokravakuus

Vuokranantajalla on oikeus pidättää vuokralaisen asettamasta vuokravakuudesta määrä, joka vastaa vuokranantajan saatavia vuokralaiselta. Jos vuokralainen ei maksa vuokraa, saa vuokranantaja pidättää sen määrän vuokravakuudesta. Jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti, voi vuokranantaja pidättää vuokravakuudesta korjauskustannukset.

Oikeus irtisanoa tai purkaa vuokrasopimus ja häätää vuokralainen

Jos vuokralainen ei noudata lakia tai vuokrasopimusta, vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus. Vuokralaisen rikkomuksen laatu määrittää sen, onko vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Ellei vuokralainen lähde asunnosta vapaaehtoisesti, voi vuokranantaja hakea vuokralaiselle häätöä. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa myös ilman mitään rikkomuksia esim. sillä perusteella, että vuokranantaja tarvitsee asuntoa omaan käyttöönsä.

Nopeaa apua lakiasioihin.