Vuokralaisen häätö kuuluu vuokrasopimuksen päättämisen yhteyteen. Häätäminen on mahdollista, kun vuokrasopimus päätetään mutta vuokralainen ei muuta pois.

Vuokralaisen häätö

Vuokralaisen häätöä voi hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Häätöä ei tarvitse hakea, jos vuokralainen on yhteistyöhaluinen ja suostuu vuokrasopimuksen päättämiseen sekä suostuu muuttamaan asunnosta pois.

Vuokralaisen häätöä haetaan käräjäoikeudesta, jos vuokralainen ei hoida velvollisuuksiaan tai ei luovuta huoneistoa takaisin vuokranantajalle sovittuna ajankohtana vuokrasopimuksen päättyessä. Tyypillisesti vuokralaisen häätäminen tulee eteen vuokrasuhteen purkamisen yhteydessä.

Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

  1. Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
  2. Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
  3. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. Vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti
  6. Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty

Häätöä ei siis saa tehdä itse vaan sitä on haettava käräjäoikeudesta. Käräjäoikeuden antaman häätötuomion jälkeen ulosottomies toimittaa häädön viranomaisvetoisesti ja häätää vuokralaisen pois asunnosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.