Rakennusrasite tarkoittaa pysyvää oikeutta käyttää toisella kiinteistöllä olevaa rakennusta. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää rakennusvalvontaviranomainen. ’

erilaisia rakennusrasitteita

Rakennusrasitteet ovat joko sopimukseen perustuvia tai asemakaavan edellyttämiä rakennusrasitteita. Sopimukseen perustuvat rasitteet kohdistuvat mm. toisen kiinteistöllä oleviin rakennuksiin, joissa on huoltolaitteita, roskakatoksia tai autokatoksia. Sopimukseen perustuvia rakennusrasitteita ovat mm.

  • perustusrasitteet (esim. rasiteoikeuden haltija voi käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen perustusta hyödykseen) 
  • rakennerasitteet (esim. rakentaa niin, että rajalla olevilla rakennuksilla on yhteinen seinä)
  • laiterasitteet (esim. sijoittaa kiinteistöä palvelevia johtoja rasitetulla kiinteistöllä olevaan rakennukseen)
  • käyttörasitteet (esim. käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa autopaikkaa)
  • huoltorasitteet (esim. käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevaa lämpökeskusta)
  • yhteisrasitteet (esim. käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kiinteistöjen yhteiseksi tarkoitettua tilaa)
  • seinärasitteet (esim. tehdä ovi tai muu aukko rasitetun kiinteistön rajalla olevaan seinään)
  • sietorasitteet (esim. rakentaa katto siten, että vesi valuu rasitetulle kiinteistölle)

Asemakaavan edellyttämät rakennusrasitteet voidaan perustaa ilman sopimusta.

rasitteen perustaminen

Rakennusrasitteen perustaminen edellyttää kirjallista sopimusta kiinteistöjen omistajien kesken. Rasitteen täytyy edistää kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä ja olla tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle. Siitä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle.

Vaikka rakennusrasitteet ovat yleensä pysyviä, joskus ne voivat asian luonteen vuoksi olla määräaikaisia. Vaikka kyse ei ole kiinteistörasitteesta, se merkitään kiinteistörekisteriin.


Lue lisää rakennusluvasta.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.