Mikä on tilintarkastuspöytäkirja?

Tilintarkastuspöytäkirja on tilintarkastuskertomusta alemmanasteinen raportointiasiakirja. Pöytäkirjaan tilintarkastaja merkitsee sellaiset tarkastuksen aikana tehdyt havainnot, jotka haluaa saattaa yhtiön johdon tietoon luottamuksellisesti. Tilintarkastuspöytäkirja ei siis ole julkinen asiakirja. Havainnot voivat koskea kirjanpitoa, tilinpäätöstä, valvontajärjestelmää, varainhoitoa ja muuta hallintoa. Kun osakeyhtiön johto saa tällä tavalla tietoa, se voi ryhtyä toimenpiteisiin asioiden saattamiseksi kuntoon. Lisäksi tilintarkastuspöytäkirjaan tilintarkastaja merkitsee ne huomautukset, jotka eivät ole niin olennaisia, että ne olisi saatettava osakkeenomistajien ja ulkopuolisten tietoon.

Yhtiön hallituksen on viipymättä käsiteltävä tilintarkastuspöytäkirja ja päätettävä tilintarkastajan esittämistä korjaustoimista. Tilintarkastuspöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla. Se on yhtiön sisäinen asiakirja, jota ei voida osakkeenomistajan kyselyoikeuteen vedoten vaatia esitettäväksi sellaisenaan yhtiökokouksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.