Yrityskauppavalvonta on valvontaa, jota Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tutkiakseen yrityskauppoja. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen.

Yrityskauppa on saatettava Kilpalu- ja kuluttjaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja koskee yritysten maailmanlaajuista liikevaihtoa. Lisäksi yrityskaupalta edellytetään, että vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomessa kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa, jotta yrityskauppoja koskeva sääntely soveltuisi kauppaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kuulee yrityskauppailmoituksen käsittelyn yhteydessä aina yrityskaupan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia.

Kaikista suurimmat yrityskaupat menevät Euroopan komission valvonnan alle.

Valvonnan tavoitteena on säilyttää yritysten kilpailullinen rakenne

Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Ilman valvontaa harvojen yritysten hallitsemalla markkina-alueella voitaisiin yrityskaupoilla saavuttaa monopoli tai ainakin vahva määräävä markkina-asema, joka mahdollistaisi väärinkäytöksiä ja heikentäisi kilpailua. Yrityksauppavalvonnassa keskitytään markkinoiden rakenteisiin, kun taas kilpailusäännösten valvonnassa tarkastellaan yksittäisten toimijoiden toimintaa olemassa olevilla markkinoilla.

Valvonta perustuu ennakkokontrolliin ilmoittautumisvelvollisuuden olemassaolon kautta. Kauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on hyväksytty. Jos havaitaan, että yrityskauppa johtaisi kilpailun vääristymiseen tai estymiseen, voidaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto asettaa kaupalle ehtoja, joilla pyritään poistamaan kaupasta aiheutuvia negatiivisia kilpailuvaikutuksia.

Jos haitallisia seuraamuksia ei voida poistaa lievemmällä keinolla, voidaan kauppa kieltää kokonaan markkinaoikeuden päätöksellä.

Nopeaa apua lakiasioihin.