Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on  jokaisella yhtiömiehellä ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Asioiden hoitamisesta käyteään termiä ”oikeus edustaa”, joka tarkoittaa kelpoisuutta edustaa yksin yhtiötä ja tehdä yhtiötä ja näin ollen myös muita yhtiömiehiä sitovia oikeustoimia. Toisin voidaan sopia asioiden hoitamisesta sopia ainakin yhtiömiesten välisellä yhtiösopimuksella. Jos yhtiömiehen kelpoisuutta edustaa yhtiöstä tai hoitaa yhtiön asioita on rajoitetttu käytetään rajoituksesta nimitystä ”edustusvaltarajoitus”. Jos edustusvaltarajoitus on kirjattu kaupparekisteriin on se kolmatta kohtaan tehokas. Tehokkuus tarkoittaa, että edustusvaltarajoitus sitoo yhtiön sopimuskumppania, jos tämä on ollut tietoinen päätetyistä rajoituksista.

Vaikka yhtiömiehellä olisi oikeus hoitaa yhtiön asioita, ei tämä kuitenkaan saa ryhtyä toimeen, joka on yhtiön tarkoitukseen tai toimialaan kuulumaton. Jonkinlaista tarkoitus- ja toimialasidonnaisuutta edellytetään. Toimialaan kuulumattoman tai yhtiön tarkoitukseen toimimatontakin asiaa voidaan hoitaa, jos muut yhtiömiehet antavat siihen suostumuksensa.

Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on lähtökohtaisesti henkilökohtainen oikeus

Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on henkilökohtainen, eikä tätä oikeutta ole mahdollista siirtää eteenpäin toiselle. Rajoitus koskee vain yhtiömiehen liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Esimerkiksi yhtiön omaisuuden hoitoon liittyviä käytännön tehtäviä voi yhtiömiehen puolesta suorittaa yhtiön työntekijä tai muu henkilö toimeksiannon perusteella. Henkilöyhtiössä voi joskus olla toimitusjohtaja, joka ei ole yhtiömies. Hänellä on oikeus edustaa yhtiötä juoksevien asioiden osalta.


Lue lisää yhtiömiehen erityistehtävästä.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Nopeaa apua lakiasioihin.