Yhtiömiehet voivat siis sopia yhtiön hallinnosta yhtiösopimuksessa. Yhtö voi myös nimetä halutessaan toimitusjohtajaksi jonkun yhtiömiehistä tai harvinaisemman yhtiön ulkopuolisen toimitusjohtajan. Yleensä yhtiön hallintoon liittyvistä tehtävistä ja niiden jaosta sovitaan yhtiömiesten kesken. Tällaisesta tehtävästä voidaan käyttää nimityöstä avoimen yhtiön yhtiömiehen eristyistehtävä. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi vastuu yhtiön taloudenpidosta, kun taas toisen tehtävänä voi olla myynti tai markkinointi ja kolmannen tehtävänä kaikki toimitilojen ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Erityistehtävä voi antaa erityistä päätösvaltaa

Yhtiömiesten väliseen sopimukseen perustuvat erityistehtävät voivat siis antaa tehtävää hoitavalle yhtiömiehelle erityistä päätösvaltaa tehtäväalueellaan. Lisääntyneen päätösvallan myötä myös vastuu tehtävän hoidosta korostuu. Vastuun voidan tehtäväalueella ajatella henkilöityvän erityistehtävän saaneeseen.

Jos yhtiömies ei hoida tehtäväänsä siten, kuin hänen voitaisiin katsoa sitä tulevan hoitaa, voidaan häneltä poistaa oikeus erityistehtävän hoitamiseen. Yhtiösopimuksessa sovittu erityistehtävä voidaan poistaa vain painavasta syystä.  Painava syys lienee ainakinErityistehtävän poistamiseen yhtiömieheltä vaaditaan muiden yhtiömiesten yksimielinen päätös. Yhtiömies voi itse luopua erityistehtävänsä hoitamisesta, mikäli tämä ei aiheuta muiden yhtiömiesten kannalta kohtuutonta tilannetta.


Lue lisää yhtiösopimuksen vapaaehtoisesta sisällöstä.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.