Avoimen yhtiön toimitusjohtaja voidaan nimetä yhtiömiesten päätöksellä. Kyse on mahdollisuudesta ja usein toimitusjohtaja jätetäänkin valitsematta. Toimitusjohtajan nimeäminen on käytännöllistä, jos yhtiön asioiden hoito halutaan antaa tietyn henkilön hoitoon. Yleensä toimitusjohtaja on henkilöyhtiöissä yksi yhtiömiehistä, mutta periaatteessa on mahdollista valita myös yhtiön ulkopuolelta tuleva toimitusjohtaja. Käytännössä näin kuitenkin tapahtuu vain harvoin, koska avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat koko omaisuudellaan yhtiön velvoitteista. Ulkopuolisen toimitusjohtajan järjestelmässä  yhtiömiesten riskit kasvavat todellisten vaikutusmahdollisuuksien vähetessä.

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja – tehtävät

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Juoksevaan hallintoon katsotaan kuuluvan lähinnä yhtiön edustaminen, liiketoiminnan johtaminen ja sopimusten solmiminen sekä yhtiön varoista huolehtiminen. Avoimessa yhtiössä olevan toimitusjohtajan olemassaolo ei vähennä yhtiömiesten päätösvaltaa.

Toimitusjohtajasta voidaan määrätä yhtiösopimuksessa ja valinta tehdään yhtiömiesten yhteisellä päätöksellä. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin. Ulkopuolisen toimitusjohtajan saa erottaa sellainen yhtiömies, jolla on oikeus hoitaa yhtiön asioita; toisin sanoen, kuka tahansa avoimen yhtiön yhtiömiehistä.

Mikäli toimitusjohtaja on yksi yhtiömiehistä, vaaditaan toimitusjohtajan erottamiseen muiden yhtiömiesten yksimielinen päätös. Yhtiömiehen erottamiselle toimitusjohtajan tehtävästä on oltava painava syy.


Lue lisää asioiden hoitamisesta avoimessa yhtiössä.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.