Yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö on se osa yhtiösopimusta, jossa määritetään muutakin kuin pakollisia vähimmäisvaatimuksia. Avoimen yhtiön toiminnasta on tehtävä yhtiömiesten välinen yhtiösopimus.  Katso alta yhtiösopimuksen pakollinen sisältö. Pakollisen osan lisäksi yhtiösopimuksessa sovitaan myös vapaasti monista sisällöllisistä kysymyksistä. Pakollisten määräysten ollessa suppeita on vapaaehtoisten kysymysten ottaminen yhtiösopimukseen myös vahvasti suositeltavaa. Tämä vähentää epätietoisuutta, jälkikätieisneuvotteluita, erimielisyyksiä ja suoranaisia oikeusriitoja. Huolellisesti laadittu yhtiösopimus luo selketä puitteet yhtiön toiminnalle ja jättää yhtiömiesten ajan ja energian yhtiön toimintojen pyörittämiseen.

Yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö

Yhtiösopimukseen kannatta ottaa määräykset ainakin

  1. Voiton ja tappion jakautumisesta yhtiömiesten kesken. Jakautuuko voitto ja tappio tasan vai onko yhtiömiesten yhtiöön antamissa työpanoksissa eroa.
  2. Yhtiömiesten välisestä työnjaosta; toimitusjohtajan nimeäminen, yhtiömiesten väliset vastuualueet.
  3. Sopimukset, ehdot ja kriteerit yhtiön eteen tehdystä työstä maksettavasta korvauksesta
  4. Yhtiöstä eroaminen; miten yhtiöstä erotaa
  5. Yhtiön purkautuminen
  6. Riidanratkaisu; mikä on riidanratkaisufoorumi? Yleinen alioikeus / välimiesmenettely yms.


Lue lisää avoimen yhtiön perustamisesta.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.