Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää yhtiösopimusta ja yhtiön rekisteröintiä. Avoimeen yhtiöön tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan.

yhtiösopimus

Yhtiösopimuksessa yhtiömiehet sopivat yhtiön perustamisesta. Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää käytännössä yhtiömiesten alustavia ja suullisia sopimuksia harjoitettavasta toiminnasta, sijoituksista yhtiöön sekä muista vastaavista toiminnan ehdoista. Tämän jälkeen laaditaan kirjallinen yhtiösopimus.

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö on laissa määrätty. Yhtiösopimuksen on oltava kirjallinen ja yhtiömiesten allekirjoittama. Lisäksi yhtiösopimuksessa on mainittava ainakin:

1) Yhtiön toiminimi.  Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta (toissijainen tunnus)

2) kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) toimiala; Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan määrittely on tärkeää, sillä yhtiömiehillä on toimivaltaa vain yhtiön toimialalla. Lisäksi toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee, esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus.

4) yhtiömiehet, luonnolliset henkilöt, avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet, jotka vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan.

Rekisteröinti edellyttää lisäksi yhtiön tilikautta koskevaa sopimusmääräystä. Lisäksi sopimuksesta tulee selvitä se, että kyseessä on avoin yhtiö.

Koska yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velasta, on tärkeää sopia etukäteen myös muista toiminnan ehdoista. Yhtiösopimuksessa voidaankin sopia muun muassa:

  • yhtiömiesten yritykseen sijoittamista panostuksista
  • nimen kirjoittamiseen ja yhtiön edustamiseen oikeutetuista
  • yhtiömiesten keskinäisestä työnjaosta
  • tilikaudesta
  • voiton ja tappion jakamisesta
  • yhtiösopimuksen irtisanomisajasta, jos halutaan poiketa laista
  • yhtiösopimuksen muuttamisesta
  • yhtiöstä eroamisesta
  • yhtiön purkamisesta tai purkautumisesta
  • toiminnan jatkamisen pelisäännöistä yhtiömiehen kuollessa

yhtiön rekisteröinti

Avoimella yhtiöllä on rekisteröintivelvollisuus. Yhtiö rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.


Lue lisää avoimen yhtiön rekisteröimisestä.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.