Liikkelle yhtiösopimuksesta

Avoimen yhtiön perustaminen tapahtuu, kun yhtiömiehet sopivat perustamisesta yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimus on yhtiön omistajien sopimus siitä, miten asioita hoidetaan ja mitä periaatteita ja noudatettavia sääntöjä yhtiöllä on. Oskeyhtiön ja avoimen yhtiön tapaan rekisteröintiä kaupparekisteriin ei vaadita yhtiön syntymiseksi. Avoin yhtiö voi näin ollen sitoutua oikeudellisesti jo ennen kuin se on rekisteröity.

Yhtiöspopimus on vapaaehtoinen, mutta siinä on oltava kaupparekisteriä varten ainakin 1. yhtiön toiminimi, 2. kunta, josta toimintaa johdetaan, 3. yhtiön päätoimiala ja 4. yhtiömiehet. Tavallisimmin yhtiösopimus tehdään kirjallisena, mutta myös suullinen sopimus on yhtälailla sitova.

Lisäksi voidaan sopia

Yhtiössopimuksessa voidaan sopia muun muassa:

  • yhtiömiesten yritykseen sijoittamista panostuksista
  • nimen kirjoittamiseen ja yhtiön edustamiseen oikeutetuista
  • yhtiömiesten keskinäisestä työnjaosta
  • tilikaudesta
  • voiton ja tappion jakamisesta
  • yhtiösopimuksen irtisanomisajasta, jos halutaan poiketa laista
  • yhtiösopimuksen muuttamisesta
  • yhtiöstä eroamisesta
  • yhtiön purkamisesta tai purkautumisesta
  • toiminnan jatkamisen pelisäännöistä yhtiömiehen kuollessa

Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää käytännössä yhtiömiesten alustavia ja suullisia sopimuksia harjoitettavasta toiminnasta, sijoituksista yhtiöön sekä muista vastaavista toiminnan ehdoista. Tämän jälkeen laaditaan kirjallinen yhtiösopimus ja viimeiseksi ilmoitetaan yhtiö rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän puuttuminen ei estä toiminnan aloittamista, on rekisterimerkintä käytännössä usein tarpeen, jotta ulkopuoliset voivat varmistua yhtiön olemassaolosta. Yritys tulee myös rekisteröidä kaupparekisteriin jo verotuksellisista syistä. Elinkeinon harjoittaminen ilman Y-tunnusta ei onnistu, joten yhtiön rekisteröinti voi osoittautua toiminnan aloittamisen kannalta välttämättömyydeksi. Avoimen yhtiön perustaminen on helppoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.