Avoimella yhtiöllä on oltava toiminimi, jotta se voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimellä tarkoitetaan yhtiön nimeä. Yhtiön nimi on se nimi, jolla yhtiö markkinoi palveluitaan ja tekee sitoumuksiaan. Nimi yhdistettynä yrityskohtaiseen yritystunnukseen, eli Y-tunnukseen muodostaakin tavallaan yhtiön yksilöivtä tiedot.

Toiminimi on lähes vapaasti määritettävissä. Joitakin vaatimuksiakin on; Yhtiömuodon on oltava tunnistettavissa jo toiminimestä. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimen yhtiön nimessä on oltava sanat ”avoin yhtiö”. Myös lyhennys ”ay” riittää.

Avoimen yhtiön toiminimessä voi olla yhtiömiehen sukunimi; esim. I Niskanen ay. Toisen henkilön sukunimeä ei luonnollisesti saa käyttää toiminimessään. Myöskään suojattua sukunimeä ei saa käyttää. Yksinoikeuden toiminimeen voi saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla.

Erottuvuuden ja yksilöllisyyden vaatimus

Toiminimen on oltava erottuva ja ykilöllinen. Toiminimi ei saa sekoittua muihin samalla alalla jo käytössä oleviin toiminimiin. Erottuvuudella tarkoitetaan, että toiminimi on yksilöllinen ja yksilöi kyseessä olevan yhtiön. Näin ollen mitään yleisnimeä ei sellaisenaan voi käyttää avoimen yhtiön toiminimenä. Jokin tuotteen ominaisuutta kuvaileva tai yleiskielinen tai vakiintuneesti käytetty sana ei myöskään voi olla yhtiön nimi. Jokin adjektiivi voi kuitenkin olla osa yhtiön nimeä. Tästä on paljon esimerkkejä esim. ”laatu” -etuliittein varustettujen yritysten nimissä.

Moniosainen nimi voikin saada suojaa vain osittain. Nimisuoja tarkoittaa, että muut tulevat ja perustettavat yritykset eivät voi rekisteröityä tai käyttää samaa nimeä liiketoiminnassaa.


Lue lisää avoimen yhtiön toimialasta.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, toiminimilaki, Patentti ja rekisterihallitus


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.