Avoimen yhtiön toimiala määritellään ja valitaan yhtiömiesten kesken. Kaikilla yhtiöillä on määritetty toimiala, joilla yhtiöt toimivat. Toimialasta on lain mukaan mainittava yhtiösopimuksessa.

Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus.

Kaupparekisteriin hyväksytään monenlaisia ilmauksia toimialasta. Toimiala voi olla lyhyt tai pitkä, yksinkertainen tai monimuotoinen. Toimialasta olisi kuitenkin selvittävä kaikki ne alat, joilla yritys toimii tai aikoo toimia liiketoiminnan käynnistyttyä.

Yrittäjän kannalta huomattavaa on, että jos toimialaa jälkikäteen laajennetaan, yrityksen nimi joudutaan tutkimaan kaupparekisterissä uudellee. Järjestelyllä varmistetaan, ettei uusi yritys ole sekoitettava muihin saman toimialan nimiin tai rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Saattaa olla, että voit perustaa Kone -nimen sisältävän pesukonekorjaamon, mutta et hissiyhtiötä.

Käytännössä tämä nimen tutkiminen voi tarkoittaa sitä, että toimialan muuttuessa myös koko nimi joudutaan muuttamaan. Onhan selvää, ettei ole järkevää myydä lakipalveluja esim. Autokorjaamo Korhosen nimellä tai toisinpäin.

Päätoimiala ilmoitetaan myös verottajalle

Verottajalle on ilmoitettava määrätyllä Y-lomakkeella ilmoitettava se toimiala, jota yritys pääasiallisesti harjoittaa (päätoimiala). Päätoimiala voi olla esim. Siivouspalvelu tai yrityskonsultointi. Päätoimiala näkyy julkisena tietona Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).

Yrityksen perustajan kannatta tutustua myös toimialaluokitukseen.


Lue lisää avoimen yhtiön perustamisesta.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.