Oikeudellinen virhe

Oikeudellinen virhe asunnon kaupassa tarkoittaa sitä, että ostaja luulee ostavansa kohteen itselleen siten, ettei muilla kuin vain hänellä ole oikeutta asuntoon, mutta kaupan teon jälkeen käykin ilmi, että asuntoon on sittenkin oikeus myös jollakin kolmannella osapuolella. Esimerkki: henkilö A myy asuntonsa henkilölle B. Henkilö B maksaa kauppahinnan ja saa omistusoikeuden asuntoon. Tämän jälkeen käykin ilmi, että henkilöllä C onkin hallintaoikeus kaupan kohteeseen. Nyt jos C:n hallintaoikeutta ei ole kauppasopimukseen kirjattu eikä B ole tiennyt siitä ennen kaupan tekoa, kyseessä on oikeudellinen virhe. Jos taas A:n ja B:n välillä on sovittu siitä, että B saa omistusoikeuden asuntoon mutta että siihen kohdistuu myös C:n hallintaoikeus, ei siinä tapauksessa ole kyse oikeudellisesta virheestä, koska B oli tietoinen asiasta ennen kaupan tekemistä.Myyjän on viipymättä huolehdittava siitä, että sivullisen oikeus kaupan kohteeseen lakkaa. Ellei myyjä tätä tee, ostajalla on oikeus purkaa kauppa tai vaatia hinnanalennusta. Joissakin tapauksissa ostajalla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen.Ostaja voi vaatia oikeudellisesta virheestä johtuvia seuraamuksia myös silloin, kun sivullinen väittää, että hänellä on kaupan kohteeseen edellä tarkoitettu oikeus, ja väitteelle on todennäköisiä perusteita.

Nopeaa apua lakiasioihin.