Virheilmoitus eli reklamaatio on aina edellytys hinnanalennuksen, vahingonkorvauksen tai kaupan purun saamiseksi. Asunnon ostajan onkin tästä syystä hyvin tärkeää muistaa tehdä virheilmoitus eli reklamaatio asunnossa havaitsemistaan virheistä.

Reklamaatio on suositeltavaa tehdä viivyttelemättä, sillä jos ostaja ei ilmoita myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, hän menettää oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava myös vaatimukset eli se, tuleeko ostaja vaatimaan myyjältä virheen korjaamista, hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua. Euromääräisesti vaatimuksia voidaan myöhemmin tarkentaa, mutta heti ensivaiheessa on viivyttelemättä virheen havaitsemisen jälkeen reklamoitava myyjää ja ilmoitettava se, mitä häneltä vaaditaan.

Reklamaation aika

Jos reklamaatiota ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu (tai olisi pitänyt havaita) ostaja menettää oikeuden vedota kyseiseen virheeseen. Mikäli ostaja ei ilmoita myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun asunto on luovutettu hänen hallintaansa, hän ei voi enää vedota virheeseen lainkaan. Tämä kahden vuoden aika on niin sanottu yksityishenkilön vastuuaika. Kyseinen kahden vuoden määräaika koskee siis tilannetta, jossa asunnon myyjänä toimii yksityishenkilö.

Mikäli asunto oli jo kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, kahden vuoden määräaika lasketaan kaupantekohetkestä. Tämä kahden (2) vuoden aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan siitä voidaan joissakin tapauksissa poiketa. Kahden vuoden määräaika ei nimittäin koske tilanteita, joissa kyseessä on oikeudellinen virhe – siihen on kuitenkin vedottava kohtuullisessa ajassa. Ostaja ei kuitenkaan ole sidottu kahden vuoden määräaikaan esimerkiksi silloin, kun myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Tällainen menettely voi tulla kyseeseen jos myyjä on esimerkiksi salannut rakennuksessa olevia olennaisia virheitä. Ostajaa ei siis koske kahden vuoden määräaika eikä kohtuullisen ajan vaatimuskaan, vaan hän saa vedota virheeseen niiden jälkeenkin. Ostaja ei saa kuitenkaan aiheettomasti viivyttää reklamaation tekemistä, ja reklamaatiota koskee yleinen velan vanhentumisaika eli kolme vuotta.  

Lähde §: asuntokauppalaki

Lue lisää reklamaatiosta uuden asunnon kaupassa.

Suomen Juristit Oy
12.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.